V Jornades Agràries de Preixana - FOTOS

V Jornades Agràries de Preixana - FOTOS

26 de January del 2016

Els cereals d´hivern i Demostració de maquinària de treball de sòl i sembra - Los cereales de invierno y Demostración de maquinaria de trabajo de suelo y siembra


Aquestes cinquenes jornades de Preixana hem pensat dedicar-les a un monogràfic sobre el conreu dels cereals d´hivern tant de secà com de regadiu. Per tal d´adequar els conreus a les noves necessitats, hem d´utilitzar les noves tecnologies al nostre abast per garantir les millors produccions amb la màxima sostenilibitat. Intentarem aportar coneixements dels nostres principals centres de recerca públics i privats. MÉS FOTOS I VÍDEOS AL FACEBOOK Hemos pensado dedicar estas quintas jornadas de Preixana a un monográfico sobre el cultivo de los cereales de invierno tanto de secano como de regadío. Con el objetivo de adaptar los cultivos a las nuevas necesidades, hay que utilizar las nuevas tecnologías a nuestro alcance para garantizar las mejores producciones con la máxima sostenibilidad. Intentaremos aportar conocimientos de nuestros principales centros de investigación públicos y privados. MÁS FOTOS Y VIDEOS EN FACEBOOK